Skladové haly bez stavebního povolení a ohlášení stavby. Jak to tedy je?

Praktické skladové haly vyřeší velice rychle problém s nedostatkem prostor pro skladování, stačí si jen vybrat vhodnou velikost a vhodné opláštění stanové montované haly.

Je možné vybudovat nové skladové prostory se stanovou montovanou halou bez stavebního povolení?

Ano je to možné, ale pouze za určitých podmínek, který stanovuje stavební zákon a rozhodně ne u každého objektu,stanu či skladové haly, kterou plánujete postavit. To, jestli stavba skladové haly podléhá územnímu souhlasu, ohlášení či stavebnímu povolení je plně v kompetenci jednotlivých stavebních úřadů nikoli výrobců či prodejců stanů či hal. Předem tedy doporučujeme informovat se nejprve na příslušném stavebním úřadě a teprve potom kupovat skladovou halu.

Nenechte se opít rohlíkem

Pokud narazíte na konkurenční firmu, která vám již při prvních dotazech sdělí, že jejich plachtové haly či plechové haly nevyžadují územní souhlas, žádné ohlášení či stavební povolení a jejich hlavním argumentem je, že se přece jedná o lehké montované konstrukce, které nejsou pevně spojené se zemí bude pro vás lépe se takovýmto firmám zdaleka vyhnout.

Výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně

dle zákona nepodléhají stavebnímu povolení. V minulosti pod tuto kategorii bylo možné jednoduše zařadit např. mobilní domy, stanové konstrukce, jurty i hotové přístřešky apod. S novelizací stavebních zákonů však toto už dávno neplatí a stavební úřady posuzují jednotlivé montované stavby včetně skladových montovaných hal individuálně.

Problematika je opravdu složitější a zkušené firmy vám dokáží již na začátku velmi dobře poradit a ne jen za každou cenu dobře prodat. Skladové haly bez stavebního povolení či ohlášení stavby jsou dle našeho názoru jen chytrým marketingovým tahem mnoha konkurenčních firem jak na začátku klienta „opít rohlíkem“.
 
Bez stavebního povolení či ohlášení stavby je možné postavit stavby pro zemědělství, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2 zastavěné plochy a 7 m výšky s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství a skladování a zpracování hořlavých látek nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí. Ovšem i přesto se doporučujeme obrátit na příslušný stavební úřad a zjistit si jak na vaši stavbu bude právě úřad nahlížet. Neznalost zákona neomlouvá a můžete si tímto krokem ušetřit nemalé finanční prostředky za případné nařízení o odstranění černé stavby.
 
Na ohlášení stavby je možné postavit stanové haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m nepodsklepené pokud doba jejich užívání -dočasnosti nepřesáhne 3 roky, ovšem i tady POZOR dle nových návrhů stavebního zákona již dobu dočasnosti nelze prodloužit  tak jako tomu bylo v minulosti a stavby omezené dočasně na 3 roky běžně na místě vydržely i 20 let.
 
Pokud je jakákoli stavba realizovaná bez potřebného územního rozhodnutí (územního souhlasu) nebo stavebního povolení (ohlášení), může být na takové stavby dle zákona nahlíženo jako na „černé stavby“ a stavební úřad je povinen podle stavebního zákona zahájit řízení o odstranění této stavby a s tím jsou spojené nemalé náklady kladené na vlastníky „černých staveb“.

Pokud tedy máte jakékoli pochyby zda-li vaše plánovaná stavba podléhá nebo nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášce doporučujeme vám se s důvěrou obrátit na příslušný stavební úřad a zjistit si jak stavební úřad bude na vaše plánované vybudování skladové haly nahlížet a zda-li územní souhlas, stavební povolení nebo ohlášení stavby bude potřeba.


Kontaktujte nás