Skladové haly – normy

Všechny naše skladové haly jsou vyráběny dle níže uvedených evropských norem EN

Evropské normy skladové haly a stany

  • (1) EN 1990:2004 Eurokód – Základy navrhování konstrukcí
  • (2) EN 1991-1-1:2004 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecné zatížení – Objemová hmotnost, vlastní hmotnost, nahodilé zatížení v budovách
  • (3) EN 1991-1-2:2006 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-2: Obecné zatížení – Zatížení konstrukce v podmínkách požárů
  • (4) EN 1991-1-3:2005 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecné zatížení – Zatížení sněhem
  • (5) EN 1991-1-4:2008 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecné zatížení – Zatížení povětrnostními vlivy
  • (6) EN 1991-1-1:2007 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí – Část 1-1: Obecné zásady
  • (7) EN 1993-1-8:2006 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Konstrukční uzly
  • (8) EN 13782:2007 Dočasné objekty – Stany – Bezpečnost
  • (9) EN 1090-1:2010 Provedení konstrukcí z oceli a hliníku – Část 1: Zásady posuzovaní schod konstrukčních prvků

Skladové haly – certifikáty o snížené hořlavosti PVC plachet:

I 684 Sattler Zertifikat Classe Due-překlad CZI 684 Sattler

Zertifikat Classe DueEU 684

Zertifkat EN13501 EN sattler-překlad CZEU 684

Zertifkat EN13501 EN sattler0-vzorník Sattler 2017